Yyllardan 1950'dir ve Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatysyndaki San Piedro adly balykçy kasabasyna sisin çöktü?ü gece bir balykçy öldürülmü?tür ve onun çocukluk arkada?y olan bir ba?kasy ise, bu olayla ilgili olarak yargylanmaktadyr. Soru?turma derinle?tirilir ve mahkeme ba?lar. Salonda raportör olarak görev yapan Ishmael Chambers (Ethan Hawke), baky?laryny salondaki bir kadynyn üzerine dikmi?, dikkatle onun hareketlerini gözlemlemektedir. Bir zamanlar çok gizli syrlary payla?ty?y o kadyn ayny zamanda hayaty boyunca sevdi?i tek kadyn olmu?tur. Ve Hatsue (Youki Kudoh) adly o kadyn, yargylanmakta olan balykçynyn karysydyr. Ishmael'in o kadynla yyllar önce ya?amy oldu?u o acyly ili?ki, ?imdi Kazuo Miyamoto (Kazuo) adly balykçynyn davasynda beklenmedik bir a?yrlyk kazanmy?tyr.