Batman Sinemaları

CINEMALL (BATMAN)

Bharat 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30
Cehennem Gecesi 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00
Cin-si Bozuk 17:00 - 19:00 - 21:00
Masal Şatosu: Sihirli Davet 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15
Ölümcül Temas 17:15 - 19:15 - 21:15
Serseriler 19:15 - 21:15
Sevimli Evcil Hayvanlar Dub 11:15 - 13:15 - 15:15
Uzay Parkı Dub 11:15 - 13:15 - 15:15

SİTE (BATMAN)

Cin Azabı 12:45 - 14:45 - 16:45 - 18:45 - 20:45
O Bölüm 2 Dub 14:00 - 17:15 - 20:30
O Bölüm 2 Dub 12:15 - 15:30 - 18:45
Sar Başa 12:00 - 14:15 - 16:30 - 18:45 - 21:00