CINEFORA (ANKARA) Sineması

CINEFORA (ANKARA)

Annem 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Dub 17:00 - 20:00
Hızlı ve Tüylü Dub 11:00 - 13:00 - 15:00
Masal Şatosu: Sihirli Davet 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15
O Bölüm 2 Dub 11:00 - 14:00 - 17:15 - 20:30
Siddah 19:15 - 21:15
Yıldızlara Doğru Dub 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15