CINEMA PINK (FORUM ANKARA) Sineması

CINEMA PINK (FORUM ANKARA)

Annem 11:30 - 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30
Hızlı ve Tüylü Dub 12:00 - 14:00 - 16:00
Kediler Dub 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:30
Masal Şatosu: Sihirli Davet 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30
O Bölüm 2 Dub 18:00 - 21:30
Rambo: Son Kan Dub 11:45 - 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:45
Sar Başa 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15
Yıldızlara Doğru Dub 11:00 - 13:30 - 16:15 - 19:00 - 21:45