Roma halkı açlıkla boğuşmaktadır. Volsyalılar'ı yenilgiye uğrattıktan sonra ulusal kahraman olarak onurlandırılan Caius Coriolanus'un halka yukarıdan bakan fikirleri ayaklanmaya neden olur. Dalavereci politikacıların önayak olmasıyla Roma'dan sürgün edilen Coriolanus, düşmanı Tullus Aufidius'un birliğine katılır. Volsyalılar ile birleşir ve intikam için Roma'ya doğru yürümeye başlar.