Bir grup göçmen, seyahatlerine mola verdikleri oldukça tutucu bir kasaba yakınlarında, oranın yerli halkı olan Mormonlar’ın gözüne batar. Çünkü göçmenlerin dini yaşayış şekilleri ve giyim tarzları Mormonları rahatsız etmiştir. Başta yasalar gereği, kasaba yerlileri, bu hiç de hoşlanmadıkları yabancılara göz yummak zorunda kalırlar. Fakat kasabanın, söz sahibi din adamlarından biri onlara daha büyük bir nefretle bakmaktadır. Çünkü büyük oğlu, göçmen kızlardan birine aşık olmuştur. Şüphe ve kinin kol gezdiği bir atmosferde filizlenen bu aşk, ne mutluluk getirecektir ne de göçmenleri bekleyen büyük katliamı engelleyebilecektir.