Dicke Pilager Colorado valiliği için kampanya yürüten bir politikacıdır. Bulunan bir cesedin vali adayının çevresel bir politik reklamıyla ilişkilendirilmesi üzerine, acımasız kampanya yöneticisi Chuck Raven, eskiden idealist bir gazeteciyken dedektifliğe başlayan Danny O'Brien'ı, cesetle Pilager ailesinin düşmanları arasındaki olası bağlantıları araştırmakla görevlendirir. Olup biteni araştıran Danny, olayları derinlemesine inceleyince, işin içinde medya holdingleri, çevreyi kirleten şirketler ve kaçak göçmen işçilerin de olduğunu keşfeder.