Hem baharat satan hem de mahalle camiinde imamlık yapan ılımlı Müslüman Mahmud'un –Ömer Şerif oynuyor- aşırı dinci kardeşi Usame ölünce mücahit grubu onun yerine ağabeyinin geçmesini ister. Bu cihad isteğini kabul etmeyen Mahmud'un dükkânı kundaklanır. Öbür yanda ise, Hıristiyanlarla Müslümanların Mısır’da kardeşçe yaşayabileceklerini söyleyen rahip ve teoloji profesörü Paul'ün arabası, söylediklerini beğenmeyen aşırı Hıristiyanlar tarafından bombalanır. Bunun üzerine her iki karakterimiz de kendilerini terörize eden dinsel gruplara karşı şahitlik eder ve tanık koruma programıyla kimlik değiştirirler. Böylece Paul Hasan isimli bir Müslüman şeyhe, Mahmut da Markus adlı bir Hıristiyan dönüşür.