Karizması sayesinde yoksulluktan yaşadığı bölgenin başkanı olarak iktidara gelen, İrlanda kökenli genç Amerikalı Danny Greene’ni hayatını konu alan bir film. İktidardayken ağır yolsuzlukla suçlanan Danny, uzun mahkumiyet cezasına engel olmak için FBI muhbiri olur.