İdam edilmek için sırasını bekleyen bir sosyopata, kimyasal davranışsal bir modifikasyon programına katılmayı kabul ederse idam cezasından kurtulma teklifi yapılır.