Anlaşma tamam!

Sinema sektöründeki anlaşmazlığa son verecek kanun yürürlüğe girdi.


Geçtiğimiz haftalarda CGV Mars Dağıtım ve bazı yapımcılar arasında promosyon ve bilet payları yüzünden yaşanan anlaşmazlık nihayet çözümlendi.

Yerli sinemayı destekleyecek kurulun oluşturulmasını öngören ve sinema filmi öncesinde gösterilen reklam süresini en fazla 10 dakika ile sınırlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek kurulları oluşturulacak

Kanun'a göre; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere ihtisas alanlarına göre destekleme kurulları oluşturulacak.

Destekleme kurulları, ilgili alan meslek birlikleri tarafından belirlenecek dört sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından bakanlık tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olmak üzere sekiz kişiden oluşacak.

Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere sekiz üyeden oluşacak Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Destekleme kurullarının ve Komisyonun kuruluşu, üyelerinin görev süreleri ile çalışma usul ve esasları bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Yaş göstergesi zorunlu hale geldi

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri; festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak '18+' yaş işareti ile gösterilebilecek. Daha önce bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilebilecek. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu tutulacak.

Reklam süresine sınırlama

Kanun'a göre; sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmezken, sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

Bilet ve başka bir ürün aynı anda satılamayacak

Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.

Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak.