Balkan Sinemacı Manaki'ler Altın Portakal Film Festivali'nde!

Balkanların ilk sinemacıların Yanaki ve Milton Manaki kardeşlerin restore edilen tüm filmleri festival kapsamında Antalya'da gösterilecek.Beyazperde.com'un da sponsorları arasında olduğu ve bu yıl 50. kez düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali “Pelikülün İzinde” programı çerçevesinde Balkanların ilk sinemacıları olan Yanaki Manaki ve Milton Manaki kardeşlerin filmlerini ağırlayacak. Restorasyondan geçen filmlerin tümü Türkiye’de ilk kez bu seneki Altın Portakal’da seyircisiyle buluşacak. 6 ve 7 Ekim 2013 tarihlerinde AKM Perge Salonu’nda yapılacak filmlerin gösterimleri Makedonya Sinematek’inin katkıları ve Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca Makedonya Sinemateki'nden Igor Stardelov’un da bir söyleşiye katılacak. Manaki Kardeşler'in imza attığı filmler, ayrıca 'İlk Türk Filmleri' olarak da anılıyor. Dönemin İngiltere’sinden edindikleri ünlü “Camera 300” ile çekilen bu kayıtlarda Osmanlı'nın son dönemlerine ait çok önemli görüntüler de yer alıyor. II.Meşrutiyet kutlamaları, Türk ordusunun geçit törenleri, Padişah V. Mehmed Reşat’ın Selanik ve Manastır kentlerine yaptığı ziyaretleri bu filmlerdeki kayıtlara örnek olarak gösterilebilir. Manaki Kardeşler’in restore edilen filmleri için Makedon besteciler Blogaj Maratov ve Bojan Maratov özel besteler de yaptığını da belirtelim. Pelikülün İzinde programı film gösterimlerinin yanı sıra 79 fotoğraftan oluşan bir fotoğraf sergisi de festival katılımcılarını bekliyor. Yanaki ve Milton Manaki Kardeşler Lise yıllarından sonra 1898'den itibaren beraber çalışmaya başlayan ve yola fotoğraf atölyesi ile çıkan Manaki Kardeşler, sinema ve fotoğraf birliteliğini 1905'te Manastır'da kurdukları “Fotoğraf Sanatı Atölyesi” ile devam ettirirler. Osmanlı da dahil olmak üzere farklı ülkelerde saray fotoğrafçılığı da yapan Manakiler'in çalışmaları I. Dünya Savaşı sürecinde sekteye uğrasa da, savaş sonrası atölye yeniden kurulur ve üstüne sinema salonunda film gösterimleri gerçekleştirirler. 1930'lu yıllara kadar fotoğrafçılık ve sinema alanında en ünlü isimleri arasında yer almışlardır.