Belgesel avcıları, İstanbul’a geliyor

Pitchinİstanbul sektörde yeni bir yapılanma getiriyor.Belgesel Sinemacılar Birliği-BSB’nin 1999 yılından bu yana sistemli olarak yürüttüğü çalışmaların bir ürünü olma özelliği taşıyan Pitchinİstanbul Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi”, sektörde yeni bir yapılanmayı da beraberinde getiriyor. BSB, Belgesel film üretimi alanında yeni bir sürecin başlamasının hedeflendiği projede, yurt dışındaki benzer sektör toplantılarına katılım, raporlama ve bilgi paylaşımı deneylerinden de yararlanıyor.

Türk sinema sektörünün belgesel alanında uluslararası entegrasyonunu da içeren “Pitchinİstanbul, Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi” kapsamlı bir değişim hareketinin ilk ayağı olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye’deki belgesel yapımcılarının önünü açmak ve uluslararası ortak yapımlar aracılığı ile üretilecek belgesel filmlerin, sektöre yeni finansal kaynak akışı getirmesini amaçlayan Pitchinİstanbul, Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi’nin 20-24 Ağustos’ta gerçekleşen ilk aşamasında grup çalışmaları yapıldı. Başvuran filmler arasından seçilen ve projeye dâhil olan 12 filmin yönetmen ve yapımcısı ikişer kişilik ekipler halinde eğitmenleriyle grup çalışması yaptı. Bu çalışmalarda her projenin güçlü yönleri ve zaafları konuşularak filmlerin içeriği ve anlatımının nasıl yapılandırılacağı konusunda tartışıldı. Bunun en büyük amacı ise, filmin yönetmeninin kendi filmi hakkında yeniden düşünmesini tetiklemek ve o projeyi uluslararası bir izleyici kitlesi için ilginç kılan yönlerinin neler olduğunu belirlemek.

“Pitchinİstanbul” her sene gerçekleştirilecek bir etkinlik!

Projenin ikinci aşaması 21 Ekim 2015 tarihinde Koç Üniversitesi'nin Anadolu Araştırmaları Merkezi ANAMED Oditoryumunda gerçekleştiriliyor. Almanya, İsveç, Avusturya, Bosna Hersek ve İtalya  gibi ülkelerden gelen uzmanların konuk olduğu PitchinIstanbul, Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi'nde yapılacak çalışmaların ana odağının Ağustos ayında geliştirilen projelerin profesyonel bir kurul karşısında görücüye çıkması olduğunu dile getiren Proje.