'Ben de İbo hayranıyım'Gösterime girmeden hakkında birçok tartışma çıkan filmlere alıştık. Bunun son örneği de, önceki akþam Cemal Reşıt Rey’de galası yapılan, Tunç Baþaran%%1%ın yönettiği Abuzer Kadayıf. Film, sevdiği kadını kaybeden bir üniversite hocasının (Metin Akpınar ), hayat çizgisini tamamen değıştirip, bir türkücü ve ardından da star olmasının öyküsünü anlatıyor. Filmdeki talkshow yapan, kebapçı dükkanı açan, oyunculuk ve yönetmenlik yapan türkücünün öyküsü, İbrahim Tatlıses %%1%e çok tanıdık gelmış olacak ki, daha gösterime girmeden Abuzer Kadayıf%%1%ı mahkemeye verdi. Filmin önceki gece yapılan galası da, bu sıcak tartışmalarla iyice renklendi. Yönetmen Tunç Baþaran, galada gazetecilerin Tatlıses%%1%le ilgili sorularından o kadar çok sıkılmıştı ki, filmi ve %%1%Tatlıses tartışmalarını%%1% sormak için yapım şirketine gittiğimizde, konuyla ilgili tavrını baştan belirterek, İbrahim Tatlıses ile ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi. Öyle söyledi ama kendisi de filminin böyle bir spekülasyonla duyulmasından rahatsızdı ve ‘Abuzer Kadayıf mı İbrahim Tatlıses’, ‘İbrahim Tatlıses mi Abuzer Kadayıf’ tartışmasında kimin kim olduğuna dair söyleyecekleri henüz bitmemışti. Basında çıkan haberlerin hiçbirine itibar etmediğini söyleyen Baþaran, Tatlıses’in, “Bu filmi durdurun” dediğine inanmıyordu. Baþaran, “O durdurun demez, durdurur. Ancak İbrahim Bey’in böyle birþey söyleyebileceğini tahmin etmiyorum. %%1%Onları mahkemeye vereceğim%%1% de demez. Bunlara inanmam için kendisinden duymam gerekiyor. Karşılaşırsak, sözü açılırsa konuþurum ama özel olarak bu konuyla ilgili bir görüşme yapmayı düşünmüyorum” diyor. %%2%Olaylar daha önemli%%2% Kendisini bir İbrahim Tatlıses hayranı olarak nitelendiren Baþaran, filmdeki türkücü tiplemesine yakın görüldüğü için Abuzer Kadayıf’ın onunla özdeþleþtirilmesinin doğal olduğunu söylüyor. “İbrahim Tatlıses, ‘Bu film benim hayatımı anlatıyor’ diyor. Oysa onunla filmin hiçbir ilgisi yok. Filmi izleyenlere soruyorum: Bu filmin İbrahim Tatlıses’le ne ilgisi var?” diyerek, kışiler değil, olayların önemli olduğuna parmak basıyor. Baþaran’a, filme bakıldığında açıkça bir ‘İbrahim Tatlıses’ portresi ile karşılaþtığımızı sorduğumuzda ise şöyle cevap veriyor: “Abuzer Kadayıf’a, Tatlıses demek istiyorlarsa desinler. Niçin söylüyorlar? Adam kebap yediği için mi? Güneydoğulu adam kebap yemeyecek de, Trakyalı gibi keþkek mi yiyecek? İbrahim Tatlıses bugün Türkiye’nin tek starıdır. Bunu tabii ki ona yakıştıracaklar. Bundan kaçınamayız. Ama özellikle o insanlara benzemesin diye de birçok þeyden kaçındık. Her þeye dikkat ettik. Onu yapma, bunu yapma. Bu ülkede film çekemeyecek miyiz? ‘Bizimkiler’ dizisi oynuyor. Kapıcalar Derneği ayaklanıyor. Bu ülkede her meslekten, ışinin etiğine aykırı davranan insanlar yok mu? Amerikalı bunları ortaya çıkarıyor. Onları beğeniyoruz. Ama biz yapınca olmuyor. O zaman oturup 1960’taki gibi adaptasyon filmler yapalım.” Uçurtmayı Vurmasınlar, Piyano Piyano Bacaksız... Önceki filmlerine bakıldığında Abuzer Kadayıf, Baþaran%%1%ın çizgisinin dışında mı kalıyor? “Ben her türlü filmi çektim%%2% diyor Tunç Baþaran ve ekliyor: %%2%Sinema ekmek, su gibi beni besleyen birþey. Film yapmasam, üç ay sonra ölürüm.” Ne dediler Metin Akpınar: Bu filmde sorulacak başka birþey yok gibi herkes niye buraya takııyor. Niye üniversite hocalarını sormuyorsunuz, tinerci çocukları sormuyorsunuz, niye bu film de anlatılan Türkiye’nin geçmekte olduğu süreci sormuyorsunuz? Bu filmde tinerci çucuklar için yapılan sembolik binanın niçin şimdiye kadar yapılmadığını sormuyorsunuz? Sorulacak tek þey bu filmde yapılan þeylerin İbrahim Tatlıses’le örtüştüğü mü? Doğrusu tebrik ederim yani. Sibel Turnagöl : Önce filmin seyredilmesi lazım. Film tek kışiyi anlatmıyor. Başka mesajlar aktarıyor. Hüseyin Apaydın (yapımcı): Bu iddiaların asılsız olduğunu herkes filmi izledikten sonra görecek. Tatlıses’in kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Filmi izlemediği için böyle söylüyor. Özlem Savaþ: Film, İbrahim Tatlıses üzerine kurulu değil, Türkiye%%1%de bu tarz olaylar çok yaþanıyor. İbrahim Bey’in alınması çok yersiz. Kandemir Konduk : şımdi bir yazarın hayatını anlatacağınız filmde, kağıt, daktilo, kalem , bilgisayar kullandınız diye bir başka yazar da çıkıp bende de bunlar var. Bu film benim hayatımı konu almış diyemez. Bu hikâye ne kadar komikse İbrahim Bey’in yaklaşımı da o kadar komiktir. Tatlıses’e şöyle bir çağrı yapmak istiyorum: Bir gün birlikte izliyelim, filmin kendi yaþamöyküsüyle hiçbir bağlantısı olmadığını anlayacak ve oda herkes gibi gülümseyecektir. Sibel Gökçe : Bence İbrahim Bey eleþtirmeden önce seyretmeliydi. Haksız eleþtiri gizli kalmış hayranlıktır. Sanırım anlatılanlarda o da kendini buldu. Burhan Apaydın (avukat): Bu gibi dava hakları fikir ve sanat serleri kanununa dayalı olarak, kendi hakkının çalındığını ileri sürer ve dava açar. Burada benim þahsiyetimi alıp kopya ediyor veya alıntı yapıyor þeklindeki bir iddianın yasal açıdan tutar tarafı yoktur. İbrahim Bey kamuoyu önünde olan bir sanatçıdır. Hukuken sonuç alınamaz bu davadan Kaynak: Yeni binyıl