Bergüzar Korel, oğlu için setlere ara verdi

Bergüzar Korel, bu sezonu çocuğuna ayıracak.Bergüzar Korel de oğlu Ali için bu sezon çalışmama kararı aldı.

Sa­nat dün­ya­sın­da mut­lu ai­le ha­yat­la­rıy­la dik­kat çe­ken oyun­cu çift­ler Ber­gü­zar Ko­rel-Ha­lit Er­genç ve Tu­ba Bü­yü­küs­tün-Onur Say­lak, ço­cuk­la­rı­na va­kit ayı­ra­bil­mek için ay­nı dö­nem­de di­zi­ler­de oy­na­ma­ma ka­ra­rı al­dı.