Berlin Film Festivali’nde Dünya Prömiyeri Yapilan


Berlin Film Festivali’ndeki favori filmlerden biri olan 300 Spartaly’nyn dünya prömiyeri geçen gece yapyldy. Film, tyklym tyklym dolu olan Berlinale Palast’taki izleyiciler tarafyndan ayakta alky?landy. Çizgi roman çizeri Frank Miller ’dan esinlenilerek yapylan filmin galasyna, yönetmen Zack Snyder , ve oyuncular Gerard Butler (Kral Leonidas) ile Rodrigo Santoro (Serhas) katyldylar. Film gösterimi 1700 ki?ilik seyirci grubunun alky?lary ve tezahüraty ile bölündü. Yönetmen Zack Snyder; ‘Berlin Film Festivali’nde yapylan Dünya Prömiyeri’nde bulunmak ve bu inanylmaz reaksiyonu görmek, muhte?emdi.’ dedi. Filmin Konusu: Frank Miller’yn destansy çizgi romany “300”e dayanan “300/300 Spartaly”, Kral Leonidas (Gerard Butler) ve 300 Spartalynyn, Serhas (Rodrigo Santoro) ve dev Pers ordusuna kar?y ölümüne mücadele etti?i tarihi Thermopylae (Termopil) Sava?y’ny anlatyyor. Kar?ylaryndaki sayyca kat kat üstün askeri güce ra?men, Spartalylaryn yi?itlikleri ve fedakarlyklary tüm Yunanistan’a ilham kayna?y olarak, onlary Persli dü?manlaryna kar?y birle?meye ve kumun üzerinde bir demokrasi çizgisi çizmeye te?vik eder. Film Miller’yn (Sin City) ba?aryly çizgi romanyny hayata geçirirken, çizerin bu tarihi öyküye ili?kin belirgin vizyonunu yakalayan sanal arka planlar ile canly aksiyonu birle?tiriyor. Warner Bros. Pictures , Legendary Pictures ve Virtual Studios i?birli?iyle, bir Mark Canton /Gianni Nunnari yapymy olan “300/300 Spartaly”yy sunar. Zack Snyder’yn (“Dawn of the Dead”) yönetti?i filmin ba?rollerini Gerard Butler (“Phantom of the Opera/Operadaki Hayalet”) , Lena Headey (“The Brothers Grimm/Grimm Karde?ler”) , David Wenham (“The Lord of the Rings/Yüzüklerin Efendisi” üçlemesi) ve Dominic West (“The Forgotten/Gizemli Parçalar”) payla?yyor. Filmin senaryosunu Zack Snyder-Kurt Johnstad ikilisi ve Michael B. Gordon kaleme aldy. “300” adly çizgi romanyn yaratycylary ise Frank Miller ve Lynn Varley. Yapymcyly?yny Gianni Nunnari (“The Departed/Köstebek”) , Mark Canton (“Land of the Dead”) , Bernie Goldmann (“Land of the Dead”) ve Jeffrey Silver ’yn (“Training Day/Ylk Gün”) , gerçekle?tirdi?i “300/Spartaly”nyn yönetici yapymcylary ise Deborah Snyder , Frank Miller, Craig J. Flores , Thomas Tull , William Fay ve Benjamin Waisbren. Larry Fong ’un görüntü yönetimini üstlendi?i filmin, yapym tasarymy James Bissell, kurgusu William Hoy , müzi?i ise Tyler Bates ’in imzasyny ta?yyor. “300/300 Spartaly”nyn dünya çapyndaki da?ytymyny bir Warner Bros. Entertainment kurulu?u olan Warner Bros. Pictures gerçekle?tirecek.