Bu Kızda Meryem Uzerli Havası Var

Mahsun Kırmızıgül yeni dizisinin başrol oyuncusunu buldu.


Ye­ni pro­je­sinin başrolü için Al­man­ya'da oyuncu arayan Mahsun Kırmızıgül , 130 kız arasından Dam­la As­la­nalp'i seç­ti. Sanatçı, 'Bu kız­da Mer­yem Uzer­li ha­va­sı var' de­di. Kır­mı­zı­gül, ko­me­di tar­zın­da­ki ye­ni pro­je­si ‘Mar­din İşi’­nin yıl­dı­zı­nı Al­man­ya­’da bul­du. Kır­mı­zı­gül, ‘Mar­din İşi’­nin baş­ro­lü için 130 genç kız ara­sın­dan, geç­ti­ği­miz yıl dü­zen­le­nen ‘Miss Tur­ku­az’ ya­rış­ma­sın­da üçün­cü olan 24 ya­şın­da­ki Dam­la As­la­nal­p’­i seç­ti. Yasaklar Koydu Kırmızıgül, ilk kez kamera karşısına geçecek olan As­la­nalp'e oyun­cu­luk ders­le­ri al­dır­ma­ya baş­la­dı. Yeni gözdesine ko­nuş­ma ya­sa­ğı da ge­ti­ren sanatçı, genç yıl­dı­zın sos­yal med­ya he­sap­la­rı­nı da ka­pat­tır­dı. Aslanalp’e dizide İlker Aksum ve Murat Eker eşlik edecek.