Burak Sağyaşar Rolü İçin 11 Kilo Verdi

Canlandıracağı 'güvenlik müdürü' karakteri için 11 kilo verdi.


Bu rol için uzun sü­re İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’n­de gü­ven­li­k eği­ti­mi al­dı­ğı­nı be­lir­ten Sağ­ya­şar, fit bir gö­rü­nü­me sa­hip ola­bil­mek için Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­u 13 ki­lo za­yıf­la­tan spor da­nış­ma­nıyla an­laş­tı. Sağ­ya­şar, “Ki­lo ver­mek için Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un da spor da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pan Ara Ka­ran­fil ile ça­lış­tı­m. İstediğim kiloya ulaştım, bundan sonra düzenli beslenerek kilomu koruyacağım” de­di.