Hürrem'den Meryem'e Dönemedi

Ayla Algan, Meryem Uzerli'nin diziden aniden ayrılmasını değerlendirdi.Ayla Algan , Meryem Uzerli 'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinden aniden ayrılmasını değerlendirdi: 'Meryem, Hürrem’den çıkamadığı için hastalandı.' Oyun­cu­la­rın za­man za­man psi­ko­lo­jik so­run­lar ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Al­gan, şöyle konuştu: “Biz de şi­zof­re­nik sen­drom­lar ya­şa­ya­bi­li­yo­ruz ama rol­den çık­mak için alt ben­le­ri­mi­zi te­miz­li­yo­ruz. De­li­ler­le, oyun­cu­la­rın far­kı şu­dur; de­li bir ro­le gi­rer çı­ka­maz, biz çı­ka­rız. Mer­yem Uzer­li­’nin ya­şa­dı­ğı so­run da buy­du. O ar­tık Hür­rem ol­muş­tu ve bu rol­den çı­ka­mı­yor­du.'