İran ile Ortak Film Yapımı Anlaşması

Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.


Türkiye ile İran Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

Tasarının gerekçesinde, işbirliği anlaşmalarının film üretiminin gelişmesine ve iki ülke arasındaki teknolojik ve kültürel bağların daha da sağlamlaşmasına ciddi katkı sağladığı ifade edildi.

Ortak yapımın Türkiye ve İran'da film endüstrisine yararlı olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen gerekçede, iki ülkede film, televizyon, video, yeni medya üretim ve dağıtım endüstrilerine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Türkiye ve İran hükümetleri arasında ortak film yapımına ilişkin anlaşmanın 9 Haziran 2014'te Ankara'da imzalandığı anımsatılan gerekçede, 'Anlaşma, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek, ortak film yapımı başta olmak üzere tüm görsel-işitsel medya ürünlerini teşvik etmek için bir çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Anlaşma'nın İran ile ikili ilişkilerimizin ilerletilmesine katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir' denildi.