TME CINEMAS ÜNYE Sineması

TME CINEMAS ÜNYE

Akıllara Seza 11:30 - 13:45 - 16:00 - 18:15 - 20:30
Aslan Kral Dub 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00
Kaçış Planı 3 Dub 11:15 - 13:30 - 15:45 - 18:00 - 20:15
Kripto Vurgun 19:00 - 21:15
Oyuncak Hikayesi 4 Dub 11:15 - 13:00 - 15:00 - 17:00
Örümcek-Adam: Evden Uzakta Dub 3D 12:15 - 15:00 - 17:45 - 20:30